היהודים כבני מלכים קריאה בנובלה והזעם עוד לא נדם

יצחק בן מרדכי . 1 נובלה לירית הכתיבה של אהרן אפלפלד ביסודה נובליסטית . היא דחוסה ואינטנסיבית , ולא הפירוט והסיבתיות הראליסטיים עומדים במרכזה . עם זאת , בוהזעם עוד לא נדם יש רכיבים שחותרים תחת יסודות סוגת הנובלה ומושכים אותה לכיוונים שאין היא רגילה בהם . אמנם גם כאן כתיבתו של אפלפלד חותרת אל הצמצום בפרטי המציאות ולא אל הרחבתם דווקא , ועם זאת הנרטיב , המספר את סיפורו של ברונו ברומהרט משחר ילדותו ועד להיותו כבן חמישים , מאורגן על פי תבנית מסע חייו רב–התלאות . בתוך כך מתוודע הקורא אל עולמו הנפשי והרוחני של ברונו בכל גלגוליו : החל בילדותו ובית הוריו , דרך התגברות האנטישמיות , מחנה הריכוז , הבריחה מן המחנה , מסע ההישרדות ביערות , הפליטות , הפיכתו הפתאומית של ברונו – שהיא בלתי מוסברת מבחינה ראליסטית – לסוחר מצליח בעל רשת מסועפת ומסתורית של שליחים , הקמת הארמון בנפולי שאמור להזכיר ליהודים את ייעודם , להזכיר להם שהם בני מלכים , וכלה בעלייתו המאוחרת לישראל וחייו האומללים למדי בתל אביב . זוהי אפוא נובלה פנורמית . אין זו פנורמה של נופים – אף שברונו מרבה לנוע במרחב – גם לא פנורמה היסטורית , אלא פנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן