גופת קאטרינה נישאת על ידי מלאכים להר סיני על פי מיקה ‭(M›cke)‬