קאטרינה פסל גותי: תרשים על פי הפסל בכנסיית הנרי השביעי, צרפת