פולין ארץ ירוקה — מניכור לזהות

אבי שגיא מעולם לא תבע מאיתנו דבר . תמיד התבונן בנו ברחמים , כמו הבין שאין אנחנו מתנכרים לאבותינו אך אין לנו הכישרון ללכת בדרכם . הסיפור פולין ארץ ירוקה הוא סיפור מסע . מבחינה זו הוא דומה לסיפורי המסע האחרים של אפלפלד . ואולם יש הבדל ברור בין סיפורי המסע הרווחים אצל אפלפלד ובין סיפור מסע זה . כך סיכם יגאל שוורץ את קווי האופי הרווחים בסיפורי המסע של אפלפלד : סיפורי המסע של אפלפלד שבהם הדמויות המרכזיות אינן מגיעות ליעדן , וסיפורי המסע שבהם הדמויות המרכזיות מגיעות ליעדן אך אינן מצליחות לזהותו או להתקשר אליו , הם שתי גרסאות של מבנה יסוד עלילתי אחד . מבנה זה מבוסס על עימות בין שתי מגמות סותרות : מצד אחד ניסיון נואש לחזור ולמצוא את " נקודת המרכז האבודה" ומצד שני רצון , נואש לא פחות , להשתחרר אחת ולתמיד מן הניסיון הזה . הסתירה בין שתי המגמות הללו [ ... ] מעמידה [ ... ] מערך דמוי מטוטלת , העומד בתשתיתו של המישור הכרונוטופי בכל סיפוריו של אפלפלד . לכל אירוע עלילתי יש כאן מעמד כפול : מעמד של איבר בתנועה קווית ( חדפעמית , ( שיש לה התחלה אמצע וסוף , ומעמד של איבר בתנועה מעגלית שבה כל " סוף" הוא התח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן