המרה של תמונה מיתית אהרן אפלפלד — ליש; פרנץ קפקא — "בלילה"

יואב אשכנזי "Man is a creature who makes pictures of himself and then comes to resemble the picture " Iris Murdoch , Metaphysics and Ethics מאמר זה מבקש לדון באפשרות השינוי של " ראייה בתור" בהקשר ספרותי , בהתייחס לתמונה מיתית קולקטיבית שמייצגת את תרבותו של היוצר ואת הביוגרפיה הפרטית שלו . בהקשר זה אין מדובר בשחרור מתמונה מטעה דווקא , אלא ביצירה מחודשת שלה כחלק מחיבור למיתוס קולקטיבי שקיים ברבדים נפשיים עמוקים . הדגש הוא אפוא בהיבט התרפויטי של מציאת משמעות חדשה שמוענקת לתמונה קיימת . ביצירות אלו משחק תפקיד חשוב מושג ה"ראייה בתור" של ויטגנשטיין – ובהקשר זה גם של מרדוק – כי הוא מבטא ראייה שכרוכות בה מחשבה וחישה או תפיסה . כך נוצר ייצוג שכרוכים בו שני ההיבטים . השינוי בייצוג – של תמונה , מטפורה או דימוי – משמש הן לתיאור המציאות והן ליצירה חדשה של משמעותה . העיסוק בתמונות או במיתוסים קולקטיביים נידון בהקשרים פילוסופיים ופסיכולוגיים מרובים , ובהקשר זה בולטים למשל חיבוריו של קרל גוסטב יונג . ואולם מאמר זה אינו מבקש לאמץ מסגרת תאורטית מטפיזית שלמה , שמניחה הייררכיה של תמונות או מיתוסים שנטועים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן