"אלה מסעי בני ישראל" המסע ופשרו בליש מאת אהרן אפלפלד

חיה שחם פתיחה — מסע כתבנית נפש את הרצאתו בכינוס שהוקדש ליצירתו , הרצאה שעסקה בשורשי כתיבתו על רקע הספרות העברית בת זמנו , חתם אהרן אפלפלד בפסקה המתחילה כדלהלן : " כך יצאתי לדרך . את עיקבות חיפושיי ותעיותיי אתם יכולים למצוא בספרים שכתבתי , ועדיין אני עומד בפיתחן של דרכים ובפיתחן של מינהרות . הדרך חזרה הביתה , מתברר , אינה קצרה ואינה פשוטה" [ ההדגשות שלי . [ ח"ש – שלוש הפעמים שבהן עושה אפלפלד שימוש במילה דרכ / ים בפסקה הקצרה דלעיל הן בבחינת עדות – אחת מני רבות – לתבנית נפש דומיננטית המחפשת לה עיצוב לשוני מרחבי , גם כאשר אין מדובר כלל בעניינים של מרחב פיזי וגאוגרפי . הדרך , המסע , התנועה מנקודה לנקודה , הם – כמו שכבר הובחן – יסודות חוזרים ונשנים , כמעט אובססיביים , ביצירתו של אפלפלד . כדי לאשש קביעה זו די להזכיר רק מעט מהרבה : 1 הכינוס שכותרתו " מטשרנוביץ לירושלים" נערך באוניברסיטה העברית בירושלים , ב–20-21 בדצמבר . 1994 2 ההרצאה התפרסמה בכותרת " חמישים שנה אחרי המלחמה הגדולה , " בידיעות אחרונות — מוסף תרבות , ספרות , אמנות , , 20 . 4 . 95 עמ' . 29-28 3 עמדו על כך לראשונה הלל ברזל " ) אהר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן