24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד

אבידב ליפסקר עורכים אבי שגיא הוצאת אוניברסיטת בר-אילן מכון שלום הרטמן בנימין הרשב | תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם ורד קרתי שם-טוב | מקצבים משתנים - לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי לילך נתנאל | כתב ידו של דוד פוגל - מחשבת הכתיבה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן