ביבליוגרפיה

אוסטין , גש לונגשו , איך עושים דברים עם מילים , תרגום גיא אלגת , תל אביב : רסלינג , . 2006 אורטנר , שרי בש , " האם היחס בין הנשי לגברי הוא כמו היחס שבין הטבע לתרבות ? ״ , תרגום יעל אונגר , בתוך דרכים לחשיבה פמיניסטית : מקראה , בעריכת ניצה ינאי ועוד , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה , , 2007 עמש . 25-45 אטינגר ליכטנברג , ברכה , ״על המטריקס : על המיניות הנשית ועוד דבר או שניים שרציתי לומר על דורה״ , שיחות , ז , , ( 1993 ) 3 עמש . 175-183 איריגאראי , לוס , מין זה שאינו אחד , תרגום דניאלה ליבר , תל אביב : רסלינג , . 2003 , – אני , את , אנחנו : לקראת תרבות ההבדל , תרגום הילה קרס , תל אביב : רסלינג , . 2004 אלאור תמר , ״בעקבות האישה והאיש , הטבע והתרבות – ההיסטוריה התרבותית של ההבחנה בין המינים״ , בתוך דרכים לחשיבה פמיניסטית , מבוא ללימודי מגדר , בעריכת ניצה ינאי ועוד , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה , , 2007 עמש . 85-118 אלתוזר , לואי , על אידיאולוגיה , תרגום אריאלה אזולאי , תל אביב : רסלינג , . 2003 אנגלס , פרידריך , ״מוצא המשפחה״ , קרל מרקס , מבחר כתבים פוליטיים , תרגום שלמה אבינרי , תל אביב :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן