איך זה פועל?

שני מרכיבים , להערכתי , חוזרים ונשנים בתיאורי פעולת הטיפול . האחד הוא מרכיב המבנה – ( structure ) אותו מרכיב שבאטלר מבקשת לערער את ההלימה שבו . המרכיב השני הוא מרכיב ההעלאה לתודעה של ההבניות והדימויים שפרויד מזהה כתוצר של הטיפול . לטענתי , שני מרכיבים אלו הם שייצרו את התנאים שאפשרו לדימויי אדיפוס להפוך לדומיננטיים והכרחיים כביכול . מרכיב המבנה מתואר היטב על ידי פרויד . הוא חוזר על המבנה ועל מרכיביו בכל כתביו . מבנה האישיות , על פי פרויד , מורכב משלושה חלקים : האני , העל אני ( הכולל את האני אידאל ) והזה . שלושה חלקים אלה הם אופן ההתמודדות של הסובייקט עם העולם . הזה מתאר את פנים הסובייקט ודחפיו ; העל אני את דימויי הסובייקט כפי שהופנמו ומהווים את הדימויים שמכוונים את הסובייקט בפעולותיו ; האני הוא החלק האחראי לתיאום בין הזה לבין העל אני ובין האני לעולם . באופן דומה , פרויד מתאר את שלבי ההתפתחות של הסובייקט ככאלה שבכל אחד מהם נרכש חלק אחר מן האני . בשלב הראשון , בשלב האורלי , מתפקד הזה והאם משמשת מתווכת לעולם , על פי הנחיית האב ( מה שלאקאן מכנה חוק האב . כלומר , האם מעניקה לילד / ה את מה שה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן