הבניות וזהויות

לדברי דלז וגואטרי , ״אין זו מטרת הסכיזואנליזה ( schizoanalysis ) למצוא פתרון לבעיות הזהות האדיפלית . אין מטרתה לפתור אותה באופן מוצלח יותר מפסיכואנליזה אדיפלית . מטרתה לבצע דה אדיפליזציה של הלא מודע על מנת להתמודד עם בעיות אמתיות״ . מטרת החזרה לפרויד היא לפרום את הקשר האדיפלי , לעקוף את קישור העל של האני האדיפלי ולמצוא מחדש את ריבוי הזהויות שהודחקו עם התבססותו של תהליך ההזדהות . מטרת הדיון הפמיניסטי היא לזהות את הכשלים של השיטה הפסיכואנליטית , שצמצמו את ריבוי הזהויות והאפשרויות לדימוי אחיד שביחס אליו נמדדים כל איש ואשה . דה בובואר מראה את חוסר ההיגיון של המחשבה הדיאלקטית , שהופכת את הריבוי והשונות לכדי ניגוד . היא מראה כיצד ריבוי של זהויות נמחק מהתודעה וגורם למחשבה לזהות את המודל הגברי ככזה שביחס אליו נמדדת אשה . היא מראה כיצד דימוי האשה כגבר פגום הוא תוצר של מה שדלז וגואטרי מזהים כשגיאה הראשונה . זהו בלבול בין הסבר למטרה . על אף ההסברים על התנהגויותיהן של נשים כסוג של פגם , אין פירוש הדבר שנשים צריכות לקבל על עצמן מגבלות כמטרה שיש לשאוף אליה , היא טוענת . אם מודל הזהות הגברי משמש להסב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן