ביצועים אדיפליים

לגשודית באטלר שתי טענות מעניינות : האחת מכירה במערך הדימויים הדיכוטומיים של המיניות והמגדר ; השנייה מכירה בכוחה המפעיל של שיטת הטיפול הפסיכואנליטית ומבקשת לעשות שימוש ביכולת זו . באטלר מזהה את פעולת הפסיכואנליזה כסוג של ביצוע , ( performance ) של חזרה כפייתית על הבניה או 56 זו הסיבה , טוענת ננסי צשודורו , שהיחס אל נשים בחברה הוא יחס של השפלה והמעטה מערכן כאדם . ( Chodorow , 1978 ) 57 קריסטבה , , 2004 עמש . 33 58 מושג הפרפורמנס ( performance ) תורגם למבעי ביצוע או ביצוע . ראו באטלר Butler , ; 2001 . 1990 המושג באנגלית כולל לא רק את היכולת לבצע ולפעול אלא גם מדגיש את המרכיב דימוי , כך שעצם פעולת החזרה מעצבת את ההבניה ומכוננת את הסובייקט המזהה עצמו בפעולת החזרה . חזרה זו עושה שימוש בשלושה רבדים של האני : ברובד של הזהות , ברובד של המגדר וההתנהגות ( שיכולה להיות שונה מזו של הזהות ) וברובד של המיניות ( כלומר , של בחירת האובייקט המיני , הזכרי או הנקבי . ( באטלר כותבת : ״אין שום מגדר מקורי או ראשוני ... מגדר הוא סוג של חיקוי שאין לו מקור . למעשה , זהו סוג של חיקוי שמייצר את עצם מושג המקור כאפק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן