נשי כמו גברי

גשסיקה בנגשמין ( Jessica Benjamin ) כותבת שהפסיכואנליזה אינה מסוגלת להתגבר על פער במשפחה : בין האב המשחרר לאם המכוננת תלות . היא מוסיפה את הדברים הבאים : הפסיכואנליזה לא מצאה שפער זה , כמו המעטת ערך האימהות , מהווה בעיה . כל עוד האב מספק לילד מסלול לעולם ושובר את הקשר אם-בן , אין כל בעיה . לאחר שנים של התנגדות , לעומת זאת , הפסיכואנליזה סוף סוף מוכנה לקבל את הרעיון שגם ילדות זקוקות למסלול בעולם הרחב , ושהצורך של הילדה לכונן סובייקטיביות אינו רק דחייה של עמדה המתאימה לה בהשראתה של הקנאה . 44 ראו מאמרה של גייל רובין , ( Rubin , 1975 ) בו היא מנתחת את המבנים החברתיים והמשפחתיים של שלוש התקופות שפרויד מתאר , תוך התאמה לגישתם של פרידריך אנגלס , קלוד לוי שטראוס ומרסל מוס . רובין מראה כיצד הנשים , על פי הוגים אלו והממצאים ההיסטוריים השונים , היו נתונות תמיד למרות מערך פטריארכאלי ולסמכותו . , Benjamin , 1988 , p . 134 45 התרגום שלי לכל אורך הטקסט . תהליך ההזדהות האדיפלי , אומרת בנגשמין , מלמד אותנו שההבדלים בין גברים לנשים נהפכים לא למקור של הכרה ( recognition ) של ההבדלים והשונות , אלא למקור ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן