התנגדות והעברה

כאשר ההתנגדות מגיעה לשיאה , כותב פרויד ב , 1912 וב , 1937 היא באה לידי ביטוי כתופעה של העברה . ( transference ) העברה , כותב פרויד , היא ״האמצעי החזק ביותר של ההתנגדות״ , ו״כלי נשק רב עוצמה״ . ״היא הסכנה החמורה ביותר 9 שלושה מאמרים קצרים מוקדשים למושג ההעברה : ״על הדינמיקה של ההעברה״ ( פרויד , הטיפול , עמש (; -91 5 ״הערות על אהבת העברה״ ( שם , עמש (; 12 120- ו״ההעברה״ בסדרת ההרצאות מבוא לפסיכואנליזה ( פרויד , כתבים א , עמש , ( 297-309 מהשנים . 1915-1916 אך גם שלושה מאמרים מ 193 1937- עוסקים במושג זה כחלק מהשיטה הטיפולית : ״אנליזה סופית ואינסופית״ ( פרויד , הטיפול , עמש (; 201-226 ״הבניות באנליזה״ ( שם , עמש (; 227-235 ו״תקציר הפסיכואנליזה : הטכניקה הפסיכואנליטית״ ( שם , עמש . ( 236-243 לענייננו , פרויד מגלה את ההעברה כבר בתחילת דרכו , כאשר הוא בוחן את יחסה של אנה או ( Anna O . ) שמתאהבת בברויאר . הוא מנסח את מושג ההעברה באופן מחודד יותר ב , 1905 כאשר הוא מתאר את המקרה של דורה . שם הוא מסביר שכישלון הטיפול בדורה נובע מחוסר זיהוי ההעברה מוקדם מספיק . הוא כותב : ״לא עלה בידי להשתלט על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן