התנגדות האני והזה

ביחס לטקסט ולא להעמיד את האני כמנגנון הגנה ידוע מראש , הבוחן את הטקסט ביחס לעצמו והמתאים את האני לאני מובחן ומוגדר מראש . המכניזם הטיפולי של פרויד נועד להגביל את הזה , כלומר , את הדחפים , ולמקם את הזה תחת סמכותו הבלעדית בהרמוניה השלטונית של האני . זהו מכניזם שממשטר את הדחפים ולא מאפשר להם לבוא לידי ביטוי . זהו מכניזם שנועד לבסס את האני כשליט בלעדי , מוחלט ועצמאי על כל המערך הנפשי שקובע את תוכני התודעה , וכל מה שלא ניתן לייצוג באמצעותו מתבטל כלא קיים . דלז וגואטרי מנסים , אם כן , באנטי אדיפוס לאפשר כוח חיובי , כוח שאינו נתון לתכתיבי האני , שיש לאפשר לו לבקוע דרך מחסומי האני והמסגרת המשפחתית זוגית מודרנית שבונה את האני ככזה . הם מנסים לשחרר את הזה מכבלי האני ולתת לו מקום לבטא עצמו ללא סמכות האני . בדומה ללאקאן , הם דורשים מהקורא להפסיק את תהליך ההזדהות ולא לקרוא קריאה מזדהה או מתנגדת , אפילו לא קריאה חתרנית ( שכן גם קריאה שמעמידה את עצמה ביחס לערכים שכנגדם היא פועלת באופן חתרני ממשיכה לזהות גורם סמכותי מעליה ואת עצמה כשולית . ( אנטי אדיפוס הוא טקסט שאמור לבצע פעולה על הקורא . זהו טקסט פע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן