התנגדות להתנגדות

בפירוש החלום ( מ ( 1900 פרויד מסביר שאין כל צורך לשים לב לאמירות של החולם / מת . במקום זאת , יש להתמקד בפער שנוצר בין שני תיאורים של חלום אחד , שפרויד מבקש מהחולם / מת לספק . הוא מספר : בניתוח של חלומות של המטופלים שלי אני נוהג לבחון טענה זו באופן הבא , ולעולם איני נכשל בכך . כאשר סיפור של חלום נראה לי קשה להבנה בתחילה , אני מבקש מן המספר לחזור עליו . לעתים נדירות הוא חוזר על הסיפור באותן מילים , אך מתברר לי כי המקומות שבהם שינה את הנוסח הם נקודות התורפה של התחפשות החלום ... שם אפשר להתחיל את פירוש החלום . בקשתי לחזור ולספר הזהירה את המספר שאני מתכוון להקדיש מאמץ מיוחד לפתרון החלום . בהיותו נתון ללחץ ההתנגדות , הוא מגן אפוא בחופזה על מקומות התורפה של התחפושת , על ידי החלפת ביטוי העלול להסגירו בביטוי מתחום מרוחק יותר , ומסב בכך את תשומת לבי לביטוי שהשמיט . פרויד אינו מתעניין בתוכני החלום . הוא מתעניין במכניזם של ההתנגדות שהפער בין שני סיפורי החלום חושף . העובדה שלאותו חלום יש לפחות שני סיפורים שונים או מגוון אפשרויות תיאור מצביעה , בעבור פרויד , על כך שהחלום משמש מסכה לתוכן לא מודע או ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן