שני מרכיבי הטיפול

יש פער בין התכנים הטיפוליים האדיפליים לשיטת הטיפול בכתבי פרויד . הפער בולט במיוחד במאמרים של פרויד על הטיפול ובמבחר המקרים הטיפוליים . התכנים האדיפליים עוררו דיון רב וביקורות סוערות על מושגים כמו ״סובייקט״ , ״זהות״ , ״הזדהות״ , ״מיניות ומגדר״ , ״היסטריה ואובססיה״ . מנגד , הדיון על שיטת הטיפול ומנגנוני ההגנה של מטפלות , מטפלים , מטופלות ומטופלים נקרא בעיקר על ידי אנשי ונשות המקצוע ועסק במושגים כמו ״התנגדות״ , ״השלכה״ , ״השלכה הזדהותית״ , ( identification-projective ) ״העברה״ ( transference ) ו״העברה נגדית״ . ( transference-counter ) למרות חשיבותו של הדיון הטיפולי , הוא נותר שולי ברוב הספרות הפסיכואנליטית . הדיון על השיטה הטיפולית עוסק במבנה הנפשי ובמכניזם המאפשר את כינונו . זהו דיון שמתמקד בתשוקות של המטופל / ת והמטפל / ת ושואל על מנגנוני ההגנה ועל האופנים שניתן באמצעותם להתגבר על ההתנגדויות הפועלות בטיפול . ההנחיה למטפל / ת היא להתגבר על ההתנגדויות שעולות בטיפול , בצורותיהן השונות , כך שתכנים לא מודעים יעלו למודעות ויסמנו את הצלחת הטיפול . על המטפל / ת לעבוד עם מנגנוני ההתנגדות של מטופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן