מודעות

מערכת העצבים , אומר פרויד , מורכבת משלושה סוגי עצבים . האחד , ( פי , מהמילה היוונית פיסיס , שפירושה טבע או גוף . ( ייחודו בכך שהוא מוליך אנרגיה ללא כל השתנות מצדו . אלה הם עצבי החושים המעבירים אינפורמציה וריגושים מהגוף אל מערכת העצבים . עצבים אלה אינם משתנים , כיוון שהאנרגיה המולכת בהם אינה מותירה עקבות . לאחר מעבר האנרגיה העצב ״מוכן״ לקבלת הגירוי הבא . לדברי פרויד , ״המערכת היא קבוצת עצבים שבאמצעותה גירויים חיצוניים חודרים״ , והיא ״מהווה קשר עם העולם החיצון״ . לעומת עצבי החושים , עצבי המערך הנפשי , ( פסי , מהמילה היוונית פסיכה , שפירושה נפש , ( הם ״אותם עצבים המקבלים את הגירויים מ ומעבדים אותם . " פרויד מזהה עצבים אלה עם עצבי המוח , החומר האפור , כדבריו , וייחודם מתבטא בכך שמעבר של אנרגיה בתוכם משנה אותם ומותיר עקבות . עצבים אלה משתנים . בעוד עצבי פולטים מתוכם את האנרגיה שעוברת בהם , הרי שעצבי אחראים לוויסות האנרגיה וליצירת נקודות מפגש של קתרזיס בין עצבים שונים . בנוסף , ״מערכת מקבלת Q [ אנרגיה ] מעצבי מצד 14 דוגמה לניתוח זיכרון במובן השני שפרויד מתאר ראו ירושלמי , . 1988 15 את עקרון...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן