קתרזיס, דימוי וזיכרון

עניינו של ״הפרויקט לפסיכולוגיה מדעית״ , שנכתב בשנת , 1895 הוא לספק תיאור מכני של מערך הנוירונים במוח ולתאר את העקרונות שמפעילים את המבנה הנפשי . בבסיס התיאור עומדת ההנחה שההבנה של המבנה הנוירולוגי של המוח תאפשר לנו להבין את הכוחות המאפיינים את הנפש ואת התהליכים שמעצבים את תכניה . זהו ניסיון שמניח שניתן לחקור את המבנה הנפשי כמערך מכני , כמכונה או כמכניזם ביולוגי . ניסיון זה הוא אפוא מחקר סטרוקטורליסטי או מבני . הוא פרויקט שאפתני , משום שפרויד מתיימר לתאר בו את התנאים המאפשרים למערך נפשי להיווצר ולפעול באופן שבו הוא פועל . היומרה היא לתאר תהליכים נפשיים על פי מדדים שניתנים להגדרה ולמדידה – לדברי פרויד , ״לייצג תהליכים נפשיים כמצבים כמותיים קבועים של חלקיקי חומר ספציפיים״ . אך מעבר ליומרה מבנית זו , הפרויקט מנסה להסביר תהליכים לא מודעים ( ופיזיולוגיים ) שמתרחשים במבנה הנוירונים ושתוצרם הוא ייצוג מודע של מה שמזוהה עם המציאות . 1 התרגום מתוך ה״פרויקט״ הוא שלי , ומבוסס על המקור הגרמני והתרגום האנגלי . הגרמנית אינה שפה רהוטה בפי ולכן התרגומים אינם ״מקצועיים״ . ניסיתי לשמר את עיקר הדברים . העי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן