אישים

א אבו–חצירא , ברוך ( הבאבא ברוך ) 118 אבו–חצירא , יעקב ( הבאבא סאלי ) 118 אבולעפיה , אברהם 131 אביטל , ימימה 134 , 132 אבינר , שלמה 125 , 115 אבינרי , שלמה 42 הע' אבן גבירול , שלמה 83 , 75 הע' אבן עזרא , משה 75 אדם הראשון 124 הע' אודסר , ישראל 125 , 123 , 122 אוז , קובי 156 , 34 אורלב , זבולון 32 הע' אזולאי , נעמה 30 הע 147 , ' אחד העם ( אשר גינצברג ) , 92 , 37 , 17 , 16 92 הע 169 , ' איזקסון , מירון 96 , 80 איפרגן , יעקב " ) הרנטגן 111 ( " הע 118 , ' איש שלום , בנימין 66 , 65 , 55 אלבוים , דב 152 , 96 , 80 אלבום , חיים 97 הע' אלון , אמונה 96 אלון , מוטי 61 אליעזר , רבי ( תנא ) 35 אלפון , דב 81 אלקיים , אבי 116 , 33 אנקרי , אתי 83 , 75 הע' אסתר המלכה 118 ארביב , רוברטו 117 ארוש , שלום 122 ארי בן כנען 169 אריאל , יעקב 115 ארן , זלמן 19 , 19 הע 49 , ' אשכנזי , יואל 125 אשלג , ברוך 114 אשלג , יהודה 115 , 114  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר