רשימת המקורות

ספרים ומאמרים אונגר ירון , מצב לימודי היהדות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל , דוח ראשוני , מוגש לוועדת החינוך , התרבות והספורט של הכנסת , מרכז המחקר והמידע של הכנסת , 13 בדצמבר . 2009 אופז , גד , " תרומתו של חוג שדמות לצמיחתם של מרכזי תורה לא דתיים בישראל , " בתוך : אברהם שפירא ( עורך , ( מענית הלב : מנחת דברים למוקי צור , תל אביב : בינה , הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין , , 2006 עמ' . 183-189 אזולאי , נעמה , ורחל ורצברגר , " התחדשות יהודית במרחב החילוני בישראל : מתופעה לתנועה חברתית חדשה , " פוליטיקה , ( 2008 ) 18 עמ' . 141-172 אילון , עמוס , הרצל , תל אביב : עם עובד , . 1983 אילן , טובה , " בתי מדרש פלורליסטיים כשיח זהות , " בתוך : אברהם שפירא ( עורך , ( מענית הלב : מנחת דברים למוקי צור , תל אביב : בינה , הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין , , 2006 עמ' . 190-200 ארד , עוזי , ומאיר יפה , " ארגוני המגזר השלישי בתחום החינוך ליהדות כתרבות במרחב החילוני , " בתוך : יהדות כתרבות — עשור לוועדת שנהר , מסמכים לעיון , ירושלים : קרן פוזן , , 2003 עמ' . 15-36 בוזגלו , מאיר , שפה לנאמנים : מחשבות על המסורת , ירושלים ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר