פרק 8 המסלול הרוחני: שלושה נתיבים

א . קבלה להמונים המסלול הרוחני , כמו המסלול התרבותי , מתאפיין בראש ובראשונה בלימוד . אופיו של הלימוד במסלול הזה הוא התמקדות בטקסטים שמעניקים ללומד לא רק ידע ותחושת שייכות למקורות היהודיים , אלא בעיקר את מה שמחפשים ה"רוחניים" — תחושת התעלות הנפש וזיקה למחוזות טרנסצנדנטיים שמעבר לעולם הזה . לא פלא שהטקסטים המרכזיים של מחפשי המסלול היהודי הרוחני הם של המיסטיקה היהודית , הידועה בכינוי העממי " קבלה , " ובמיוחד הספר המרכזי של המיסטיקה היהודית — ספר הזוהר . ואכן , אחת התופעות הבולטות של הרנסנס היהודי בשני העשורים האחרונים היא הריבוי המדהים של עיסוק עממי , פופולרי , בקבלה ובספר הזוהר . עיסוק זה בא לידי ביטוי בשני מישורים : במישור הראשון מדובר בקבוצות פרטיות המתכנסות בבתי כנסת או בבתים פרטיים כדי ללמוד את הזוהר או כתבים קבליים אחרים . לומדי הקבלה האלה הם בעיקר יהודים מזרחים , שגדלו על קריאת קטעים מן הזוהר בסעודות ובתפילות שבת והושפעו ממנו גם אם לא תמיד הבינו את הטקסט . למעשה , מדובר בעיסוק מסורתי בזוהר , אלא שהפופולריות שלו גברה מאוד עם התגברות החיפוש אחר רוחניות . המישור השני הוא מודרני יותר ו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר