פרק 5 התרחבות לעבר תחומי חיים נוספים

א . יהדות חברתית אחת העדויות החשובות לתחיית העיסוק ביהדות היא ריבוי הקשרים בין יהדות ובין פעילות חברתית . יותר ויותר תנועות העוסקות במאבקים חברתיים מבקשות לשדך את הערכים שעליהם הן נאבקות עם מקורות יהודיים . החיבור הזה התחיל עם הקמתה של התנועה החברתית הדתית במעגלי צדק , בשנת , 2004 אבל היום גם ארגונים חברתיים שאינם דתיים משתדלים לקשור את תחום עיסוקם למקורות היהדות , לעתים אפילו יותר מלטקסטים סוציאליסטיים . שלוש תנועות הבוגרים של תנועות הנוער הסוציאליסטיות ( הנוער העובד והלומד , המחנות העולים והשומר הצעיר ) — עצם קיומן של תנועות בוגרים לשלוש תנועות הנוער הוותיקות , דווקא לאחר היחלשותן של תנועות הנוער , הוא תופעה חדשה ומעניינת — מקימות גם הן בתי מדרש שבהם לומדים חניכיהן מקורות יהודיים בעלי אופי חברתי . בשומר הצעיר , התנועה השמאלית והחילונית ביותר מבין השלוש , הוקדשו שנתיים רצופות ללימוד יהדות חברתית , ואילו הנוער העובד והלומד הגיעה לסיכום עם מדרשת בית ברל על הכשרה אקדמית של פעילי התנועה בנושא יהדות חברתית . הישיבה החילונית בתל אביב , מיסודו 78 שלוש " התנועות הכחולות" ( על שם צבע החולצה של...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר