פרק 4 התרחבות לעבר תרבות ההמונים

עוד סממן בולט של התרחבות מוטת הכנפיים וההשפעה של רנסנס היהדות הוא התרחבותה של התופעה גם למרכזים של התרבות הפופולרית — בראש ובראשונה אמצעי התקשורת ועולם התרבות והאמנות . מטבע הדברים הנוכחות של רנסנס זה בתרבות ההמונים חושפת קהל גדול לתוכני היהדות , והיא גם ההוכחה המובהקת ביותר לכך שלא מדובר באופנה של מגזר אליטיסטי בלבד , אלא בתופעה יציבה המחלחלת בהדרגה לכל רובדי החברה הישראלית . מעניין שבתחומי התרבות החילונית הפופולרית ישנם כאלה שהיהדות נוכחת בהם בצורה בולטת יותר ( תקשורת ופזמונאות , ( לעומת תחומים שבהם היא כמעט לא קיימת ( ספרות . ( יש אמנם גם יצירה דתית בולטת בתחום הספרות ובתחומים אחרים , אבל היא שונה באופייה ובשורשיה מן היצירה החילונית , ולכן יוקדש לה בדיון מקום נפרד ( ראו להלן פרק . ( 6 א . תקשורת התקשורת נותנת ביטוי לתופעת רנסנס היהדות בשתי דרכים . הדרך הראשונה באה לידי ביטוי במילוי תפקידה הטבעי של התקשורת : היא פשוט מסקרת את התופעה בהבלטה רבה . כתבות רבות הופיעו בעשור האחרון וסיקרו שוב ושוב את תופעת בתי המדרש החילוניים , תיקוני ליל שבועות , הטקסים היהודיים האלטרנטיביים ועוד . תרמו ל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר