פרק 2 התרחבות ממסדית

חברי הכנסת הרב מיכאל מלכיאור ( מימד ) ואסתרינה טרטמן ( ישראל ביתנו . ( החוק קובע שכל בית ספר שבו 70 % מההורים ומחצית מהסגל החינוכי מעוניינים בכך , יוכל להגדיר עצמו בית ספר שמתגבר את לימודי היהדות . כדי להבטיח שהחוק לא ינוצל על ידי בתי ספר דתיים לקבלת מימון לשיעורי יהדות שהם מקיימים ממילא , נקבע שבתי הספר האלה יוכפפו למועצה חינוכית חדשה ולא יוכלו להיכלל בחינוך הממלכתי או הממלכתי–דתי . עקב אכילס של החוק הוא שהמדינה לא התחייבה לממן את כל שעות ההוראה של לימודי היהדות בבית הספר , ועל כך עוד יצטרך להתנהל משא ומתן . לעומת זאת המדינה התחייבה לממן בכל בית ספר כזה רכז ללימודי יהדות בחצי משרה . למעשה מדובר בהקמתו של זרם חינוכי חדש ( מעין זרם ליהדות כתרבות או יהדות פלורליסטית , ( אם כי בשל התנגדות משרד האוצר להגדרה רשמית של זרם חדש במערכת , השם המפורש " זרם" אינו מופיע בחוק . זאת ועוד , אף שהדברים אינם נאמרים בחוק במפורש , הזרם החדש מיועד במיוחד לעידוד בתי ספר המשותפים לדתיים וחילונים . משום כך גם נקרא החוק " חוק החינוך המשלב , " ולא " חוק לתגבור לימודי יהדות . " ואכן מיד עם קבלת החוק הצטרפו אל הז...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר