תקציר

בשני העשורים האחרונים בולטת בחברה הישראלית התופעה של עיסוק מחודש ביהדות — הן בקרב קבוצות חילוניות , שבעבר לא נטו כלל לעסוק ביהדות , הן בקרב קבוצות דתיות , שכמובן עסקו גם בעבר ביהדות אבל עיסוקן הנוכחי שונה מאוד מזה של הדורות הקודמים בכך שהוא הרבה יותר תרבותי ורוחני מהלכתי . בין היתר ניתן לכלול בתופעה הזו עשרות בתי מדרש וקבוצות לימוד שקמו ברחבי הארץ ; עשרות קהילות תפילה חילוניות שקמו כתחליף לבית הכנסת , המזוהה עם הזרמים הדתיים ( בשל רצונם של החילונים הללו לבדל את עצמם גם מקבוצות דתיות ליברליות , כדוגמת הרפורמים והקונסרווטיבים (; ארגונים ויחידים המבקשים ליצור אלטרנטיבות חילוניות לטקסים היהודיים המסורתיים — בעיקר טקסי החתונה , אבל גם טקסי בר המצווה ובת מצווה , הלידה והאבלות ; הרחבה של ממש בדיון התקשורתי ביהדות בכלל ובפרשת השבוע בפרט ; עיסוק נרחב בפיוט המסורתי , ובכלל זה מוזיקאים חילונים המלחינים ומבצעים טקסטים מאוצר הפיוט היהודי לדורותיו ; גידול בהיקף העיסוק האמנותי בטקסטים מן המקורות היהודיים ובדיאלוג עם אלוהים ועם המסורת הדתית ( במיוחד במוזיקה הפופולרית , אבל גם בתחומים אחרים (; ועוד כהנ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר