מעברי ישן ליהודי חדש רנסנס היהדות בחברה הישראלית

מעברי ישן ליהודי חדש : רנסנס היהדות בחברה הישראלית יאיר שלג מעברי ישן ליהודי חדש רנסנס היהדות בחברה הישראלית יאיר שלג The Jewish Renaissance in Israeli Society : The Emergence of a New Jew Yair Sheleg עריכת לשון : נועם לסטר , ענת ברנשטיין סדר : נדב שטכמן הדפסה : ארט פלוס , ירושלים  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר