פרק 11. חידות חציית נהר

חידות מן הסוג המופיע בפרק זה קיימות זמן רב מאוד . חידות מסוג זה אפשר להעביר לכיתה בצורה מהנה ביותר . אפשר להעביר פעילות שבה הכיתה מחולקת למספר קבוצות . על כל קבוצה לעבור מספר תחנות והקבוצה שמסיימת את כל התחנות ראשונה היא הקבוצה המנצחת . בפעילות שכזו טבעי שאחת התחנות , לפחות , תהיה בנויה על חידת חציית נהר . חידת חציית הנהר המוכרת ביותר היא כנראה החידה הבאה . חידת הזאב הכבשה והכרוב טווח הגילאים : כיתות ב' עד . ה' על אדם להעביר זאב , כבשה וכרוב מגדה אחת של נהר לגדה השנייה בעזרת סירה . הוא יכול לקחת אתו רק אחד מן השלושה בכל פעם . כיצד יוכל לבצע זאת , אם אין להשאיר את הזאב עם הכבשה או את הכבשה עם הכרוב , ללא השגחה ? כדאי לבצע פעילות זו בקבוצות . הקבוצות יקבלו זמן מסוים להתייעצות כדי להגיע לפתרון החידה . לאחר זמן זה יציגו 4 ילדים מכל קבוצה את הפתרון על ידי משחק תפקידים . את ההצגה של הפתרון יבצעו תלמידי כל קבוצה באופן כזה שתלמידי שאר הקבוצות לא יראו את הצגת הפתרון . אפשר שלסיכום ייבחר המורה קבוצה אחת שתציג את הפתרון בפני כל הכיתה . חידת שני ילדים וקבוצת מבוגרים טווח הגילאים : כיתות ד' עד . ו'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל