פרק 5. מדידת כמויות

בפרק זה נציג שתי פעילויות . הניסיון מראה שאם פעילויות אלו מועברות בצורה טובה על ידי המורה , הן מסבות הנאה מרובה לתלמידים . בפעילויות אלו יקבלו התלמידים משימות מדידה . בכל משימה יהיה על התלמידים למדוד כמות מסוימת של יחידות בעזרת מספר יחידות מדודות מראש . משימות אלו יחייבו את התלמידים להשתמש בפעולות החיבור , החיסור ולפעמים גם בכפל , אולם , המטרה העיקרית של פעילויות אלו היא דווקא חידוד החשיבה וחיזוק הביטחון העצמי של התלמידים . על התלמיד יהיה לחשוב על מספר מהלכים יחד ולפעמים הוא יצטרך לחשוב גם על הברקה מסוימת . מומלץ לתת לתלמיד שהצליח לפתור משימה להראות את דרך הפתרון שלו . כאשר מופיע אלמנט חדש במשימה , סביר להניח שיצליחו בה רק התלמידים החזקים , אולם לאחר שיציגו את דרך עבודתם , יוכלו גם החלשים יותר לבצע את המשימה הבאה . זאת תהיה ההזדמנות להעלות את ביטחונם העצמי על ידי כך שהם יציגו בפני כולם את דרכם לביצוע המשימה . מאחר שביטחון עצמי חשוב מאוד לשליטה במתמטיקה ( לא רק במתמטיקה , ( אין פסול שהמורה ייתן לתלמידים החלשים מאוד הדרכת יתר ויגרום להם , מבלי שהדבר יורגש ( אפילו לא על ידי התלמיד עצמו , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל