תוכן העניינים

מבוא 4-1 ...................................................... ................................ חלק . א' פעילויות לתרגול נושאים מתמטיים 99-5 .................................. פרק . 1 חיזוק השליטה בפעולות החשבון הבסיסיות 33-6 ................................................... פרק . 2 מושג האומדן 31-33 .................................................................................................... פרק . 3 מושג הסדר 36-32 ....................................................................................................... פרק . 3 מציאת ערכם של נעלמים 63-34 .................................................................................. פרק . 5 מדידת כמויות 42-63 ................................................................................................... פרק . 6 פעילויות בעזרת מאזני כפות 43-43 ............................................................................ פרק . 4 בניות בעזרת סרגל ומחוגה 09-45 .....................................................................  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל