מפתח

התקנת המפתח : דורון ליבנה אגם , יעקב 39 אוגוסטינוס 26 , 25 אוניל , יוג'ין 35 אורלוגין עם כנף כחולה ) שאגאל ( 74 " אזור" ) אפולינר ( 33 איינשטיין , אלברט , 32 , 30-31 , 29 , 28 57 איבסן , הנריק 93 אימפרסיוניזם 92 , 18 אל דמשק ) סטרינדברג ( 35 אליוט , תומס סטרנס 34 , 33 אמנות פרימיטיבית 112 אמנות קינטית 39 , 36 אפולינר , גיום 37 , 33 אפלטון 79 אקספרסיוניזם 35 " ארבעת הקוורטטים" ) אליוט ( 34 ארט נובו 92 אריסטו 46 , 26 ארמון עם שמש ) קליי ( 105-111 " ארץ הישימון" ) אליוט ( 34 בובר , מרטין 14 בודלר , שארל 90 , 89 , 24 ביקורת כוח השיפוט ) קאנט ( 124 הע'  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל