ביבליוגרפיה

אבן זוהר , איתמר , ״הזמן של הדרמה , עיצובו וביטויו בהאב ובמחזה חלום לסטרינדברג״ , הספרות , כרך אש , . 1968 אבן שושן , אברהם , מילון חדש , כרך שני , קרית ספר , ירושלים , . 1965 אוכמני , עזריאל , תכנים וצורות , לכסיקון מונחים ספרותיים , ספריית פועלים , תל אביב , . 1979 אוריין , דן , דרמה ותיאטרון , אור עם , תל אביב , . 1988 אוריין , דן , ״האביזר בדרמה ובתיאטרון״ , עורך : אדיר כהן , הוראת הספרות , אוניברסיטת חיפה , חיפה , . 1982 אוריין , דן , ״התפאורה בדרמה ובתיאטרון״ , עלי שיח , . 1980 , 8-9 אורמיאן , חיים , ״זמן״ , האנציקלופדיה העברית , כרך ששה עשר , חברה להוצאת אנציקלופדיות , תל אביב , תשכ״ג . אליוט , ת ., ס . ארץ הישימון , תרגום : מנחם בראון , אל"ף , תל אביב , . 1968 בודלר , שארל , הספלין של פריז — שירים קטנים בפרוזה , ידיעות אחרונות , תל אביב , . 1997 בודלר , שארל , פרחי הרע , תרגום : אליהו מייטוס , יבנה , תל אביב , . 1975 בטלהיים , ברונו , קסמן של אגדות , תרגום : נורית שלייפמן , רשפים , תל אביב , . 1976 בן דב , יואב , "מושגים של זמן , " זמנים , . 1999-2000 , 68-69 ברגמן , שמואל הוגו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל