הערות

Jean Hugstrum , The Sister Arts , the University of Chicago , Chicago , 1974 , 1 p . xiii 2 גדעון עפרת , המדיום האמנותי , הוצאת סתוית , תל אביב , , 1986 עמ' . 6 3 שם , 'עמ . 9 4 גוטהולד אפרים לסינג , לאוקון או על גבולי הציור והשירה , תרגום : דוד ארן , ספריית פועלים , הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב , ג"תשמ . 5 שם , 'עמ . 7 Mario Praz , Mnemosyne , The Parallel between Literature and the Visual 6 Arts , Oxford University , London , 1970 7 גוטהולד אפרים לסינג , לאוקון או על גבולי הציור והשירה , 'עמ . 7 8 “ על פניו מועד נסיון זה מראש לכשלון , שכן לא תתכן העברה ‘ מדויקת ‘ בין המדיומים ; אף על פי כן מצליחות רבות מן היצירות האקפרסטיות ללכוד מה–דבר משמעותי מן היצירות שאליהן הן מתיחסות , ולו שביב תחושה , הלך רוח — וזהו השג של ממש . “ גדעון טיקוצקי , עורך , שיר / עיר , לאה גולדברג , אבן חושן , רעננה , , 2012 עמ ‘ . 48 Shahar Bram , The Ambassadors of Death , Sussex Academic Press , 9 Brighton , 2011 10 אלעד זרט , “ לאה גולדברג שירים מהמגירה , “ ידיעות אחרונות , , 16 . 09 . 2012 מוסף חג , עמ ‘ . 1...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל