ב. סמל מרכזי — הארמון

המפתחות לגיהנום ולמוות . ואמנם , זאברודסקי מחזיק במפתחות ל"קבר" של לנה . הזהות בין זאברודסקי לישו עשוייה להסביר את התנהגותו יוצאת הדופן בזמן השואה ובין הנוצרים . בעיני זאברודסקי הוא המושיע הנוצרי , שהברית החדשה משמשת לו אמצעי . לנה מכירה היטב את ״חזון יוחנן״ והיכרות זו אף עוזרת לה להכריע ולצאת אל הגאולה . החיים הועידוה עם גורל מוזר , והובילוה להשתייך לארמון . קשר זה נובע מהמסתורין ומהבלתי נודע שבדמותה , אשר מתקשרים לתכונותיה המעשיות , שהרי היא גם דמות ריאליסטית : ״בניגוד לדמויות אחרות , אין היא מתאפיינת רק באמצעות דיאלוג או פעולה , המתרחשים על הבמה , אלא , בעיקר , באמצעות ההכרעות שהיא מקבלת , והלבטים שהיא נתונה בהם . " הכוח , התרבות והביטחון , האצורים בלנה , מקבילים לארמון , שבו סופקו כל צרכיה על ידי מצילה . עקב כך הפכה לנה , במובנים מסוימים ובאופן אירוני , לבעלת הארמון האמיתית . אולם בפועל , חייה של לנה בארמונו של הרוזן היו , בסופו של דבר , חיי אשליה מלאי חלומות שווא , בגין שלושה גורמים : א . הסתרת תום המלחמה ממנה , שנתיים קודם למועד עלילת המחזה , במודע ובמתכוון על ידי הרוזן זאברודסקי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל