א. סמלים משניים

סמלים משניים , כדוגמת : טלפון , מכונית , קומקום חשמלי , ספרים , עיתון ועוד , פזורים בבעלת הארמון , מקדמים את העלילה ומשמשים כרמזים מטרימים , המעבים את המשמעות הסימבולית הכללית של המחזה . בלב לבו של המחזה מיקמה המחברת את השעון כסמל הזמן , שעליו דובר בפרק הקודם . בצד תפקידו המעשי של השעון , נועד לו גם תפקיד סמלי רעיוני , המתקשר לרובד הסמלי הכללי של המחזה : לנה מופיעה מתוך דלת הסתרים , כאשר הקוקייה מגיחה מן השעון ו"קוראת" את השעה . 10 לנה נשלטת על ידי השעון וחיה בהתאם לצלצוליו . כשעמד מלכת , סימל השעון את הזמן ש"קפא" בעבורה במהלך תקופת המלחמה . הקוקייה , לעומת זאת , היא סמל לציפור חופשייה , זו המפעילה את לנה . אולם קיימת גם הקבלה ברורה בין הקוקייה ללנה : שתיהן כלואות רוב הזמן — זו בתוך שעון וזו בתוך מרתף . גיחותיהן אל העולם הפתוח מדודות , קצובות ואוטומטיות ; שתיהן שבויות כבסיפור אגדה . מעניין לציין כי לקוקייה יכולת השמעה של שני צלילים בלבד — " קו קו . " צלילים אלו הינם מוגבלים , קבועים ומכניים משהו ולמרות זאת הם אלו המבשרים בשעון הקוקייה במציאות כבמחזה , על חלופיות הזמן ; הקבוע והמוגבל מכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל