‭.10‬ מארק שאגאל, שעון אורלוגין עם כנף כחולה, ‭“ס 99x79 1949‬מ; שמן על בד ‭Private collection Marc Chagall, Clock with Blue Wing‬