ג. הזמן הפסיכולוגי

על רקע בחינת היבט הזמן הפיזיקלי כרונולוגי , יהיה נושא הזמן הפסיכולוגי ה" — משך" — בעייתי ומורכב אף יותר מקודמו , כאשר אמדן הזמן נעשה ב"ערכים אישיים ולא בשעורים אוביקטיביים . " ההבדלים בין הדמויות המייצגות גישות רעיוניות , רגשיות ופילוסופיות שונות , מתפתחים ומתעצמים בהגיעם אל הזמן הפסיכולוגי , השונה באופן קיצוני בין דמות לדמות . כל דמות מתנהלת בזמן פנימי , אינדיווידואלי ; ואף ... " הזמן צועד במהירויות שונות , באנשים שונים וגם בנסיבות שונות באותו אדם כי היחיד נושא עמו חלל וזמן כאופני התחושה שלו . " עולמו הפנימי של הרוזן מחולק באופן מודע בין מעלה לבין מטה , בין פנים לבין חוץ . כדי לשמר את העבר במלואו , נמצאים חייו הרגשיים האמיתיים רק במרתף עם לנה , הספרים והוואלסים של שופן , כאשר הוא ממשיך להאמין בצדקת האריסטוקרטיה ואי קבלת הדמוקרטיה : ״והנה כתום מלחמת העולם הראשונה ... נסתם הגולל על החיים שאהבתי . הקיסרות לא הייתה עוד , ומה אנחנו עם כל התארים שלנו , עם כל ארמונותינו , בלי אותה קיסרות , שהייתה עטרת ראשנו מראשית קיומנו ? ... למכור את השטיח הזה לאמריקה ( ״ ? שם , עמש . ) 37 על מנת להשאר בתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל