‭.9‬ מארק שאגאל, הזמן, נהר ללא גדות, ‭“ס 39x32 1939-1930‬מ; שמן על בד ‭The Museum of Modern Art, New York Marc Chagall, Time Is a River without Banks‬