‭.8‬ מארק שאגאל, שעון ‭“ס 48.2x35.5 1914‬מ; שמן על קרטון ‭Tretyakov Gallery, Moscow Marc Chagall, Clock‬