‭.7‬ סלוואדור דאלי, הרס התמדת הזיכרון, ‭“ס 23x22.5 1954-1952‬מ; שמן על בד ‭The Salvador Dali Museum, St. Petersburg, Florida Salvador Dali, The Disintergration of the Persistence of Memory‬