ב. הזמן הפיזיקלי

לו . מכאן מקור שם הציור " הזמן , נהר ללא גדות . " באמצעות " תחבולות" מנסה האדם למצוא דרכי התמודדות עם סוגיה זו , המעסיקה את המחשבה האנושית וטורדת את מנוחתה במשך דורות . אחת מן הדרכים היא היצירה וההשראה — האמנות העל זמנית על ענפיה השונים , כאמרתו של אנסלם קיפר : " האמנות מאפילה על הכח ההרסני של הזמן ומנצחת אותו . " עוד אפשרות היא האהבה , המסומלת בציור באמצעות זוג האוהבים שעל הגדה הימנית . השניים נראים משלימים זה את זו מבחינת צבע וצורה , ונראים כאחד . בני הזוג , הם היחידים על פני הקרקע , וממדיהם גדולים יחסית ; הם שקועים בתוך חוויית האהבה ונראים כחולמים ומנותקים מהמודעות לזמן : ... " הזוג על הגדה אינו שם לב לחיזיון יותר מאשר היה שם לבו לענן חולף . " הדג , סמל לפריון במסורת היהודית , מציע אפשרות נוספת להתמודדות עם הזמן החולף ועם המשכיותו של המין האנושי . באמצעות הצבעים הכחולים לגוניהם , של השמים ושל המים , האופפים את המציאות , מתרחשת ה"התגלות הפלאית" של הזמן . כאן שוב מחבר שאגאל בין עיר הולדתו ויטבסק , שהיא עוגן חייו ויצירתו , לבין חזון סוריאליסטי , התלוי בסמוך ומעל למציאות זו . השעון הניצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל