‭.5‬ מארק שאגאל, נפילת המלאך, ‭“ס 189x148 1947-1933-1923‬מ; שמן על בד ‭Kunstmuseum, Basel Marc Chagall, The Falling Angel‬