2. זמן האמנויות

האדם פתוחים אף הם באופן אין סופי — חלל תת ההכרה עם אסוציאציות חופשיות . בשירתו של ת"ס אליוט מופיע הזמן כמרכיב מבני ואף נושאי . בשירו הנודע ״ארץ הישימון״ " The waste Land " שולטות הסימולטניות והקטיעות . זיכרונות עבר והווה מתרחשים בו זמנית , ולשם כך נעשה שימוש בשפות שונות . הקורא מועבר בין חללים , ומוזכרות תרבויות ודמויות לרוב . אליוט עושה שימוש במיתוסים , בניסיון לפתור את בעיית ״העדר״ הזמן , הטומן מלכודת לאמן בדרך בלתי שגרתית . על כן תר הוא אחר העל זמני , ברם לא דרך הנצח אלא באמצעות סימבולים ומיתוסים . ב״ארבעת הקוורטטים״ — שיא ביצירתו של ת"ס אליוט — מופיעים ההיבטים השונים של הזמן כמוטיב מרכזי בתחילת היצירה . בשיר זה מערער אליוט על תפיסת הזמן של העולם המערבי . לטענתו , חלוקה לעבר , להווה ולעתיד היא אשליה . על פי תפיסתו , שלושת הזמנים הם מצבים זהים של זמן . העבר וההווה נכללים בעתיד , ואת העתיד ניתן היה לראות כבר בעבר . אם כך , הוא טוען , בלתי אפשרי להגיע אל מעבר לזמן , משום שמפגש בין הרגע לנצח הוא בלתי אפשרי . קיים אצלו ניסיון להתגבר על הזמן ועל חלופיותו , ולהגיע לנקודת טרנסנדנציה . לקראת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל