1. אודות הזמן

פילון האלכסנדרוני 15 ( לפנה"ס בערך ( טען , שהעולם לא נברא בשישה ימים או בזמן בכלל . העולם מבחינתו לא נברא ברצף הזמן , אלא שקיום הזמן מותנה בקיום העולם . לזמן אין קיום מחוץ לעולם החומרי , והוא תכונה וחלק בלתי נפרד מהמבנה החומרי של עולם זה . לפני היות העולם , טוען פילון האלכסנדרוני , לא היה " לפני , " מכיוון ש"לפני" ו"אחרי" קיימים רק בשעה שהעולם החומרי עצמו קיים . האדם , ככל שיהיה נאור ומשוחרר מכבלים , אין ביכולתו להתקיים ולהגיע להישגים בכל תחום שהוא בלי הגדרת מושג הזמן , וגבולות הזמן משמשים אמת מידה אובייקטיבית בכל אחד מתחומי הניסיון האנושי . אמנם , קיימים ספקות באשר לנושא או לתקפותו כמרכיב של העולם הפיזי . בשל מורכבותו של מושג הזמן , ומאחר שהוא נדבך בסיסי של התודעה והחשיבה האנושית , מושג זה אינו ניתן להגדרה חד משמעית . למרות זאת , ממשיך העולם , כלל כפרט , לחוות אותו ולכוון לפיו את מהלך חייו — הזמן האישי מחד גיסא , והזמן החברתי ציבורי מאידך גיסא . מקדמת דנא מתאפיין הזמן במחזוריותו : התקדמות לינארית מצד אחד , ותנועה מעגלית מצד שני . חיי האדם בנויים כשרשרת מורכבת מחוליות חוליות : לידה , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל