‭.2‬ אדוארד מונק, מחול החיים, ‭“ס 190.5x123.7 1900-1889‬מ; שמן על בד ‭The Munch Museum, Oslo Edvard Munch, The Dance of Life‬