1. יחסי גומלין בין האמנויות

״אנשים , המעריכים ומוקירים יותר מאשר אחת מהאמנויות , השוו ביניהן לעתים קרובות , אולם אף לא לאחת הייתה היסטוריה חשובה כמו להשוואה בין ציור לשירה , שתי האמנויות שנקראו לעתים קרובות שאחיותש״ . יחסי גומלין והשפעות הדדיות בין האמנויות , וכן השוואה ביניהן , מאירים תופעות שונות בתחומים אלה . הם מרתקים ומרחיבים דעתו של המתעניין בכלל , ושל חוקר האמנויות בפרט . ידועים במיוחד הקשרים בין הספרות לבין שאר האמנויות ובעיקר בין שירה לציור . פעמים ניתן לפגוש ביוצר העוסק בכמה אמנויות : סופר שהוא גם צייר ; מוזיקאי שהוא סופר ; צייר שהוא גם מחזאי ועוד . ההשפעות ההדדיות נוצרות כתוצאה מהמיליה ) milieu ( שבו פועלים אמנים ושממנו צומחות האמנויות . קשרים טבעיים הם אלה הנרקמים במקומות גיאוגרפיים קרובים או זהים , באותה התקופה . רוח הזמן והנושאים , בצירוף השפעות חוץ אמנותיות וספרותיות , יתנו אותותיהם ביצירה , ביוצריה ובזיקה ביניהם . הקשר בין האמנויות הוא דיאלקטי , וקיימת בצדו דינאמיקה של חיבור וניתוק , איחוד ושאיפה לבידוד , עם הבלטת כל אמנות לעצמה : ... " אולי מתח מפרה של אחדות ופיצול בין האמנויות ? מחד גיסא , ההפרד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל