תוכן העניינים

רשימת התמונות 111 מבוא 113 . 1 יחסי גומלין בין האמנויות 131 . 2 בין דרמה לציור 191 פרק א : תפיסת הזמן 241 . 1 אודות הזמן 125 . 2 זמן האמנויות 321 . 3 הזמן ב “ בעלת הארמון “ ציורים"וב "הנבחרים 401 א . הזמן ההיסטורי , זמן המלחמה 451 ב . הזמן הפיזיקלי 491 ג . הזמן הפסיכולוגי 691 ד . זמן הנצח 791 פרק ב : סימבול וסימבוליזם 187 . 1 אודות הסימבוליזם 871 . 2 “ בעלת הארמון “ — סימבול ומשמעות 951 א . סמלים משניים 951 ב . סמל מרכזי — הארמון 981 נספח : ריאיון עם בימאי ההצגה “ בעלת הארמון , “ גרשון פלוטקין 114 הערות 117 ביבליוגרפיה 126 מפתח 133  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל