מירה קצבורג־יונגמן זהויות ציוניות נשיות באמריקה: הדסה מול נשות מזרחי, 1948-1912

מבוא מאמר זה עוסק בשני ארגוני נשים ציוניות אמריקניות מהגדולים שבעולם היהודי ; " הדסה" "ו ( Hadassah ) the Women’s Zionist organization of America נשות מזרחי באמריקה" . ( Mizrachi ) Women’s Organization of America על פי חלוקה מקובלת בחברה האמריקנית , אפיינה את כלל הארגונים הציונים חלוקה לארגונים ( כלל ארציים עצמאיים ) שהנהגתם וחלק נכבד מפעיליהם היו גברים ובמקביל להם ארגוני נשים ציוניות . ארגוני " הגברים , " וביחוד ארגון ציוני אמריקה , תרמו , כידוע , תרומה משמעותית להקמתה של מדינת ישראל בתחום הפוליטי והדיפלומטי , תחומים הנחשבים כתחומים גבריים מובהקים . לעומתן הרימו ארגוני הנשים תרומה חשובה בתחומים שונים של חיי היומיום של היישוב ומדינת ישראל . הדסה ונשות מזרחי באמריקה הם ארגונים המאגדים נשים לפעילות ציונית . המוביל שבהם היה ועודנו הדסה , ארגון הנשים הציוניות של אמריקה . ארגון זה נוסד ב 1912 והוא פועל 1 טרם נערך מחקר היסטורי מקיף על ' הדסה . ' אולם ספרה של מירה קצבורג יונגמן , נשים ציוניות באמריקה הדסה ותקומת ישראל , מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות , אוניברסיטת בן גוריון בנגב , , 2008...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל