פתח דבר

יסודותיו של חיבור זה הונחו במחקרים שערכתי בנושא הפתרונות לבעיית מסורבות הגט במהלך שהותי במרכז ללימודי יהדות באוניברסיטת מנצ'סטר בבריטניה ( בשנים ( 2008-2007 במסגרת היחידה לחקר בעיית העגונות Agunah ) , ( Research Unit בראשותו ובהכוונתו של פרופ' ברנרד ג'קסון . מחקריי בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנה שאחר כך ובמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן , ביתי האקדמי בשנים האחרונות , הוסיפו על הדברים וגיבשו אותם . הפרויקט " זכויות האדם והיהדות" במכון הישראלי לדמוקרטיה , בסיועם של העומדים בראש הפרויקט — הפרופסורים ידידיה צ' שטרן , שחר ליפשיץ וחנוך דגן — פתח לפניי את השער לדיון בשאלת הגירושין בהלכה ובמסורת היהודית כנקודת מפגש בין היהדות לבין שיח זכויות האדם ושימש כר פורה לבחינת מערכת היחסים ההדדית בין שתי המערכות הללו . כך התעשרו תובנות המחקרים הנזכרים לעיל ושימשו מצע לדיון הנערך בחיבור הנוכחי בשאלת מקומה של הזכות לגירושין בהלכה ובמסורת היהודית ובזיקתה לשיח זכויות האדם . צוות ההוצאה לאור המסור במכון הישראלי לדמוקרטיה סייע בידי להשלים חיבור זה , ועל כך שלוחה תודתי מקרב לב . בספר קוד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר