כספי הורים

על הנייר היינו צריכים לגבות מהורי התלמידים שלנו 169 , 000 שקל כתשלומי הורים לשנת לימודים זו ( בחישוב של 1 , 300 שקל לתלמיד . ( וגם זה אחרי הנחה . בפועל , אנו נגיע לגבייה של כ 40 , 000 - שקל לאחר מאמצים רבים . פחות מרבע . כדי לממן את כל הפעילויות הנוספות שאנו מקיימים בבית הספר ( טיולים , פעילויות חברתיות , פרויקטים , מטפלים , קורסים ועוד ועוד , ( אנו צריכים קרוב לחצי מיליון שקל . גם בלי לדעת מתמטיקה ברמה של שלוש יחידות בולט שהמספרים אינם מסתדרים . אז אנו מתמרנים בין איסוף תרומות לבין התעקשות שההורים ישלמו משהו . הבחירה הזו להתעקש עם ההורים מונעת , מעבר לצרכים הפרקטיים , מרצון עז לשמור על כבודם של ההורים . מחד גיסא , שמירה על כבודם משמעה שהם יכולים וצריכים לשלם משהו , סמלי ככל שיהיה . הם לא עניים דלים וריקים באופן מוחלט , ואסור לנו לסייע בידיהם לבנות לעצמם דמות כזו . מאידך גיסא , אין זה ראוי שנדרוש מהם להוכיח במסמכי אין - סוף ובפרוצדורות חטטניות ופולשניות עד כמה הם עניים , דלים וריקים . לכבוד שיש לנהוג כלפיהם יש היבט כפול , גם של אי - ויתור על תשלום אך גם של הימנעות מלערטל אותם . חינוך ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)