"כל עוד" (עלי מוהר)

ילד הולך ברחוב בבוקר בהיר של תשרי אל בית הספר שוב יוצאים הילדים גבר הולך אחריו משגיח , רואה - לא - נראה ורק אחר כך הוא עומד שם ורואה איך עוד שנה פה נפתחת כמו כל שנה , בסתיו , איך בן הולך לו לבד ואב בעקבותיו גבר רואה בחשאי איך בנו נכנס לכיתה גבר עומד כמו ילד שנשאר בחוץ וכבר שרים שם בפנים שיר של שנה חדשה הו איך הכל מתחיל פה שוב מהתחלה שוב הם שרים על הגשם שוב הם שרים על סתיו ועל הלוח עולות שוב אותיות הכתב , ש , ר , ק , צ , פ , ע , ס , נ , מ , ל , כ , י , ט , ח , ז , ו , ה , ד , ג , ב , א ) ת ) גבר באמצע הבוקר גבר בלב חייו על יד גדר של בית ספר לבדו ניצב והוא זוכר שאביו פעם הלך אחריו הוא מנסה לשמוע את קול צעדיו אך הילדים עוד שרים שיר על יורה וחצב , וגם שפתיו של גבר לוחשות עכשיו : גם אם אלך בגיא צלמוות הן לא אירא , גם אם אפול פתאום ליבי יאמר שירה  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)